ChildCenter voor autistische kinderen

Team ChildCenter

Esther Scheepstra

Muziektherapeute

Ik ben Esther Scheepstra, sinds 1985 werkzaam binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg. Aanvankelijk ben ik begonnen als begeleidster op groepen voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking al dan niet met psychische problematiek. Hierbij heb ik ook veel ervaring opgedaan binnen het autistische spectrum.

Mijn gedrevenheid kwam voort uit het feit dat ik een 4 jaar jongere broer heb die zwaar autistisch is. Helaas is hij in een tijd geboren dat er nog maar weinig bekend was over verschillende methodieken die konden bijdragen aan o.a. meer contact waardoor hij een grotere achterstand opliep.


Esther

Door veel met muziek te werken kwam ik erachter dat dit vaak een laagdrempelige ingang kon zijn om tot contact te komen en van daaruit verder te werken aan andere ontwikkelingsgebieden. Daardoor ben ik mij voor zes jaar terug gaan specialiseren in muziektherapie en dan wel in het ortho-agogische gedeelte.


Gaande weg kwam ik in contact met o.a. Sonrise, gentle-teaching en Floortime. En ik merk dat Floortime en muziek als middel om een communicatiecirkel op gang te brengen elkaar niet in de weg staan.