ChildCenter voor autistische kinderen

Karen M. Dun

Psycholoog NIP

Praktijk voor ergotherapie
en psychologie voor kinderen

Karen M. Dun heeft sinds 1980 ervaring als ergotherapeut voor kinderen, zowel in Nederland als in Amerika. Ze is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en heeft als kinder-ergotherapeut in verschillende instellingen in Amerika en Nederland ervaring opgedaan.

In Nederland is ze 13 jaar werkzaam geweest als kinderergotherapeut bij het V.U. ziekenhuis te Amsterdam. Sinds 1996 is ze afgestudeerd neuropsycholoog kinderen en sinds 1998 psycholoog NIP. In 2006 afgestudeerd als journey therapeut en aangesloten bij de NVJT. Karen werkt met kinderen en hun ouders.


Karen

Naast de voornoemde studies heeft ze ook 3 jaar fysiotherapie in Nederland gestudeerd.

Karen is één van de bewerkers van de Nederlandse vertaling van het boek: the Child with Special Needs door Dr. Stanley Greenspan; Nederlandse titel: Als Uw Kind Speciale Aandacht Nodig Heeft.

Ook heeft ze cursussen gevolgd bij Dr. Greenspan en zijn team in Amerika.


In oktober 2005 volgde zij de cursus C.O.O.P. gegeven door Dr. Helen Polataijko, de grondlegger van deze succesvolle methode om kinderen met D.C.D. (Developmental Coordination Disorder) te behandelen. Deze methode sluit nauw aan, bij de combinatie kinderergotherapie-neuropsychologie, die Karen sinds haar afstuderen neuropsychologie in 1996 toepast. De praktijk is verbonden met een netwerk van professionele contacten, waaronder scholen voor regulier en speciaal onderwijs, schoolbegeleidingsdiensten, VTO team, artsen en specialisten, evenals collegae kinderfysiotherapeuten, logopedisten, kinderergotherapeuten, orthopedagogen en psychologen.

Het is haar intentie om dit netwerk uit te breiden met een team van deskundigen op gebied van de kunstzinnige therapie en overige vormen van expressie zoals muziek en beweging.


Sinds 2004 geeft zij jaarlijks schrijfcursussen voor Kindertherapeuten, Remedial teachers en leerkrachten om het handschrift van kinderen te verbeteren: Schrijven met een Smile. Er zijn inmiddels werkboekjes voor de leesmethode Leeslijn, Veilig Leren Lezen, Aan elkaar schrijfboekjes leeslijn en veilig leren lezen, boekjes voor Hoofdletters, blokletters, Hoofdletters aan elkaar schrijven en Cijfers. Deze cursus is gebaseerd op de Amerikanse schrijfmethode Handwriting without Tears en uitgebreid met aansluiting bij de leesmethoden, die in Nederland worden gebruikt.

Voor verdere informatie klik onderaan op de link Cursus.


Psycholoog NIP

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Journeytherapeuten


Links