ChildCenter voor autistische kinderen

Emilie de Man

Klinisch Neuropsycholoog

 

Emilie de Man heeft aan de Vrije Universiteit van Amsterdam haar studie Klinische Neuropsychologie gevolgd. Tijdens haar studie heeft zij onder meer ervaring opgedaan aan het Paedologisch Instituut, de huidige Bascule, in Duivendrecht.


Emilie de Man
Emilie de Man


Na haar afstuderen in 2004 heeft zij zich verdiept in ASS-problematiek en kwam zo in aanraking met de Floortime-benadering. Zij is sindsdien werkzaam als trainer sociale vaardigheden en begeleidt enkele gezinnen met hun AVB programma's.


In september 2006 volgde zij de eerste Europese D.I.R.® Floortime Training Course in Amsterdam. Eveneens in 2006 richt zij EMZmindconcern op en gaat te werk als schaduw en "rugzak"-begeleider op een reguliere basisschool in Amsterdam, waar zij diverse kinderen begeleidt met ASS-problematiek alsmede kinderen met spraak-taalstoornissen. Het werken volgens de Floortime-theorie en -praktijk is zeer bevredigend en succesvol gebleken.


Om contact op te nemen met Emilie de Man kunt u een email sturen (spaties verwijderen) naar: emz @ dds.nl